Untitled Document
Untitled Document
 
MELTEM SKANDALI
   Meltem Pazarı istimlâk davası biteli 2 yıl oldu. Belediye, kendine ait olmayan yeri ihaleyle verip kira aldığı esnafın dükkânlarını ruhsat yok diyerek yıktı.  

Meltem Pazarı istimlâk davası biteli 2 yıl oldu. Belediye, kendine ait olmayan yeri ihaleyle verip kira aldığı esnafın dükkânlarını ruhsat yok diyerek yıktı. Avukat Atiye Ülkü milyonluk istimlâk bedelinin harcını yatırmadı. Dava sonucunu gizlediği müvekkiller olayı araştırınca altından ayrı skandallar çıktı.


Bazı ünlü balık restoranlarından oluşan işletmelerin birkaç ay önce yıkıldığı Meltem Halk Pazarı’nın bulunduğu alanla ilgili korkunç iddialar dolaşmaya başladı. Bahse konu alana istimlâksız bir diğer anlamda kamulaştırmasız el atan Muratpaşa Belediyesi’ne 103 müvekkil adına 2006 yılında dava açıldığı, davacılar vekili İstanbul Barosu avukatlarından Atiye Ülkü’nün davayı 2009’da kazandığı ve kararın kesinleştiği ortaya çıktı. Böylece belediyenin kendisine ait olmayan alanı istimlâk etmeden işgal ettiği, bu alanı işletmelere ihaleyle kiraya verip gelir elde ettiği, ardından istimlâk bedeli mahkemeden çıktığında işletmeleri ruhsatınız yok diyerek yıktığı öne sürülüyor.


Karar ne zaman çıktı
Antalya 4.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2006/408 esas ve 2007/375 karar numarasıyla devam eden dava 24 Ekim 2007’de bitti. Hüküm temyiz sonucu Yargıtay 5.Hukuk Dairesi’ne 6 Kasım 2008’de 2008/11698-13856 E.K. sayılı ilamı onanması için geldi. Yasal süre içinde tashihi karar yoluna başvuruldu. Aynı daire bu talebi 31 Mart 2009 günü 2009/2263-5067 E.K. sayılı ilamı ile reddetti. Yargıtay 5.Hukuk Dairesi’nde 31 Mart 2009’da karar kesinleşti. Karar 29 Haziran 2009 günü yazıldı.


Kamulaştırmasız el atan kurum belediye
Dava da Antalya Kadastro Mahkemesi’nin 2003/27 esas 2004/19 karar sayılı dosyası ile davaya konu taşınmazın mülkiyetinin davacılara ve müştereklerine geçtiği, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 8 bin liranın davalılardan alınarak davacıya verilmesi talep edildi. Taleplerde Muratpaşa Belediyesi’nin Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde 556 ada 2 parsel sayılı taşınmazın gittilerinden olan 5013 ada 1 ve 5014 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara kamulaştırma yapmadan taşınmaza el attığı, davacıların kullanımına engel olduğu, Muratpaşa Kapalı Pazar alanı yaparak fiilen el attığı vurgulandı.


Bilirkişi bir milyon 74 bin lira dedi
Mahkeme dava da bilirkişi istedi. Bilirkişiler Arzu Hülya Küçükünal, Mustafa Küçükçandır ve Cenk Sapmaz’dan oluşan bilirkişi kurulunun raporuyla taşınmazların (2006 yılı olan) dava tarihindeki değerlerinin 1 milyon 74 bin 600 lira olduğu tespit edildi. Davacılar ile murislerinin payına 448 bin 874 lira 48 kuruş hissenin isabet ettiği belirlendi. Dava bitti ama hemen hemen hiçbir müvekkilin davanın bittiğinden haberi olmadı. İlginçtir iddiaya göre davacıların avukatı Atiye Ülkü, bir milyon lirayı aşan arsanın yeni bedeli olan bir milyon 74 bin 600 lirayı tahsil etmek için gereken harcı da mahkemeye yatırmadı. Ne gariptir ki Muratpaşa Belediyesi’nden ortalama esas alacak olan 8 bin lirayı ve masraflarını alarak sessizce çekildi. Dava böylece bitti.


Bedel ödendi
Dava sürerken belediye 8 bin liralık istimlâk bedelini Atiye Ülkü’ye ödedi ama bu arada da kapalı pazar alanı içinde bulunan çoğu balık restoranı olan esnafını da bölgede istimlak yok diyerek sıkıştırdı. İstimlak yok, ruhsatınız yok diyerek de esnafa ihaleyle verdiği yerleri yıktı. Bu olaylar yaşanırken müvekkiller de elde ettikleri duyumları teyit ettirince avukat Atiye Ülkü hakkında suç duyurusu yapmaya başladı. 1 milyon lirayı aşan para yerine cüzi bir paraya razı olan avukatlarının bu davranışına anlam veremeyen esnaf, olayı biraz araştırınca tesadüfi şekilde çok farklı bilgilere ulaştı. Müvekkiller soluğu hemen başka avukatlarda aldı. Olayın sadece Meltem kapalı Pazar alanı ile ilgili olmadığı, bölgedeki, kendilerine ait olan diğer parsellerdeki alanların belirli bölümleri ya da tamamının üçüncü şahıslara satıldığı, bedellerinin uzun zaman önce tahsil edildiğini öğrenince çılgına dönen müvekkiller, Atiye Ülkü hakkında suç duyurularında bulunmaya başladı.


Atiye 100.Yıl’ı nasıl aldı
Müvekkillerin, 100.Yıl’da paylarına düşen mirasla ilgili davalarının takibi için Atiye Ülkü’ye 2000’li yılların başında vekâlet verdiği, Ülkü’nün vekâlet ücreti karşılığı olarak, dava bitiminde almak üzere davaya konu taşınmazın yüzde 25’ini talep ettiği öğrenildi. Böylece 100.Yıl bölgesinde çeşitli noktalardaki birden fazla parselde hak sahibi olan davacılarla yaptığı anlaşmalar sonucu bölgede çeşitli noktalarda büyük bir arazi hissesine sahip olan Ülkü’nün, bu amaçla müvekkiller ve vekilleriyle gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yaptığı ortaya çıktı. Sözleşmelere; dava kararları kesinleşmeden, mirasçılara araziler tescil edilmeden, Atiye Ülkü’nün sözleşmeden doğan yüzde 25’lik haklarını üçüncü şahıslara devredemeyeceği, devrederse sözleşmenin iptal olacağı maddesi yazıldı.


Müvekkilinin tüm hisseleri ve kendi haklarını sattı
Ama Ülkü sözleşmelerin şartlarına aykırı davranarak çoğu davalar bitmeden, bazı müvekkiline tüm tesciller yapılmadan, hak etmediği halde sözleşmeden doğan kendi yüzde 25’lik hakkıyla birlikte yetkisi olmadığı halde bazı müvekkillerinin tüm hisselerini Sedat Çolak’ın Falez Gayrimenkul şirketi ile Semt Pazarcılar Odası gibi çeşitli üçüncü kişi ve kurumlara devredip sattı. Gayrimenkul satış vaadi ile müvekkillerinden topladığı hisseleri yine gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle Soğuksu Kapalı pazarını kurmaya çalışan Pazarcılar Odası’na satarak bu satışların paralarını tahsil etti.


Bedeli neden arttırmadı
Ama satıp paralarını tahsil ettiği yerleri, satın alan konumundaki bu kurumlara da devretmedi. Bu kurumlarda ferağa icbar ve tescil davaları açtı, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin sözleşmesiyle (vaadin vaadi yöntemiyle) arazi satıldığı ortaya çıkınca Pazarcılar Odası suç duyurusunda da bulundu. Atiye Ülkü ise tüm bunları müvekkillerden gizledi. Meltem kapalı pazar alanında istimlak bedellerini Muratpaşa Belediyesi’nden tahsil etti. Bilirkişi raporuyla bir milyon 74 bin 600 liraya kadar arttırılan istimlak bedeli için dava harcını yatırmayarak belediyenin ekmeğine adeta yağ sürdü. Böylece müvekkillerini büyük miktarlarda zarara uğrattı.


Vekilim beni dolandırdı
“Atiye hanım neden üç beş liralık harcı yatırmadı da kişi başı 8’er bin liralara razı oldu. Meltem Pazar alanında davanın bittiğini neden bizden gizledi. 103 kişi olarak asıl alacağımız olan 8’er bin lira, vekalet ücreti, yargılama giderleri ve faizi belediyeden tahsil etmiş. Bunu bizden gizlemiş ve yeni öğrendik. Bu parayı bize ödemeyi de reddediyor. Satış vaadi sözleşmesine göre mahkeme kararı kesinleşip mirasçılar adına tescil edilmeden, intikaller yapılmadan sözleşmeden doğan hakkını başkasına devretmesi yasaktır. Yoksa sözleşme geçersiz olur. Ama bizim adımıza vekilimiz tapular tescil edilmeden bu hakkı üçüncü kişilere devretmiştir ” diyen Ayşe Gökkaya’yı temsilen oğlu Aydın Gökkaya harekete geçti.


Bakanlık ve savcılığa suç duyurusu
Aydın Gökkaya; avukatı Abide Mine Çine Şen vasıtasıyla 5 Mart 2012 günü Atiye Ülkü hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıca suç teşkil eden eylemlerinden dolayı Ülkü baroya şikâyet edildi ve cumhuriyet savcılığına da Atiye Ülkü hakkında suç duyurusu yapıldı. Suç duyurusunda avukatlık mesleği ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan şüphelinin eylemlerinden dolayı cezalandırılmak üzere hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.


Tesadüfen öğrendiler
Suç duyurusunda taşınmazların Gökkaya adına tescilinden önce Atiye Ülkü’nün sözleşmeyi ihlal ederek hisselerini Falez Gayrimenkul’e devretmesi, kesinleşmeyen hisselere ilişkin devir yaparak kendisine ait olmayan hisseleri de devrederek gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini ihlal ettiği vurgulandı. Yetkisi olmadığı halde bazı müvekkillerinin tüm hisselerini sattığı, Meltem Pazarı’nda bilirkişi raporuyla belirlenen taşınmazın yeni değeri (bir milyon 74 bin lira) dikkate alındığında müvekkillerini büyük miktarda zarara uğrattığının açıkça görüldüğü anlatıldı. Dolandırıcılık unsurları taşıyan eylemlerinden dolayı Atiye Ülkü hakkında bir çok soruşturma dosyası mevcut olduğu, şikâyetçi Gökkaya’nın her şeyden tesadüfen haberi olduğu belirtildi. Ülkü hakkında 2 dava bir suç duyurusu daha bulunuyor.


1 milyonu neden tepti?
1 milyon kadar para yerine kişi başına faiziyle beraber ortalama 11 bin lira gibi bir paraya razı olması, bu 11 bin liraları da müvekkillerine dağıtmayıp zimmetinde tutması suç duyurusuna gerekçe gösterildi. Müvekkiller, bir AVM ruhsatı ve 100.Yıl projesi ile istimlak bedelinin alınmaması arasında bir bağ olup olmayacağını merak ettiklerini belirtti. İsminin verilmesini istemeyen bir müvekkil “Muratpaşa Belediyesi ile belediyenin bitişiğindeki AVM binasını yapan müteahhit Sedat Çolak’ın işlerini yapan kişi, bildiğimiz kadarıyla Atiye Ülkü hanımdır. 100.Yıl’ın bir bölümü de Sedat Çolak’ındır.


İlginç bağlantı iddiası
Buraları Çolak’ın Falez Gayrimenkul Ticaret A.Ş. şirketine gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin vaadi sözleşmesiyle yani vaadin vaadiyle Atiye Ülkü denen isim devretmiştir. 100.Yıl Projesi’ni yapan Ankara merkezli Koçoğlu firması alacaklarını Antalya’da Baraj İnşaat’a temlik etmişti. Bu firmanın ortakları Fevzi Büyükakşit ve İrfan Yılmaz’ın farklı şirketlerde Sedat Çolak ve Erkan Karaçayır gibi tanınmış isimlerle ortaklığı vardır. Acaba Muratpaşa Belediyesi’ne harç yatırılmayarak tamamı tahsil edilmeyen Meltem Halk Pazarı bölgesinin bir milyon lirayı aşan yeni istimlak bedeli ile bu (Terracity) AVM’nin ruhsatı ya da 100.Yıl’da kazılan alan arasında herhangi bir bağ var mıdır? Nihayetinde hepsi de ruhsat ve inşa anlamında aynı döneme denk geliyor. İster istemez merak ediyoruz” dedi.


İki dava bir suç duyurusu
Antalya’nın tanınmış ve tecrübeli avukatı Atiye Ülkü’ye daha önce de 2 dava ve bir suç duyurusu yapılmıştı. Ülkü’nün gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle aldığı 100.Yıl bölgesinin çok büyük bölümünü; Falez Gayrimenkul’e ve bir bölümünü de Semt Pazarcılar Odası’na yine satış vaadi sözleşmesiyle sattığı, esnaf odasından parayı tahsil ettiği ancak iddiaya göre müvekkillerine ödemediği öne sürülüyordu. Sanatçı Mine Çayıroğlu’nun da annesi olan kentimizin ünlü avukatlarından biri olan İstanbul Barosu’na kayıtlı Antalyalı Atiye Ülkü, 2000’li yılların başında 100.Yıl bölgesine sahip 83 mirasçının arsa hisselerinin yüzde 25’i için kendilerinden takip edeceği davalarının vekâlet ücreti karşılığı olarak 28 adet gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi almıştı. Ama iddiaya göre bu sözleşmeler için tapuda kendisine şerh koymadı.


Çolak’a da odaya da sattı
Elindeki hisselerin toplamı 19 adada 49 kadar parselde 3 milyon 517 bin 111 metrekareydi (3 bin 517 dönüm). Ülkü, 100.Yıl olarak bilinen bölgeye ait elindeki hisselerin tamamını Sedat Çolak’ın Falez Gayrimenkul şirketine sattı. Ayrıca aynı alandaki 6 bin metrekareyi de Semt Pazarcılar Odası’na sattığı, parayı tahsil ettiği ama bir kısım müvekkillerine ödemediği ortaya çıktı. Ama vaadin vaadi yöntemiyle sattığı arsaları iki kuruma da vermedi. Yani gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle mirasçılardan satın aldığı hisseleri yine gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle bir başkasına sattı. Vaadin vaadi yöntemiyle satılan arsaların aynı olması üzerine olay yargıya taşındı. Ülkü’nün arsaları iki kuruma da vermediği ortaya çıktı. İki kurumda ferağa icbar (devretmeye zorlama) davası açarken bir tanesi suç duyurusunda bulundu.


Şükrü AĞIRMAN

11:56:27 / 16-04-2012 - Manşetler  -   AKDENİZ MANŞET
Ad Soyad:
E-mail:
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :
 En Çok Okunan Haberler